Skip to main content

Wat staat er voor de flexbranche op de agenda voor 2023? Op Prinsjesdag eind september maakte het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend. In deze blog zetten we de belangrijkste ontwikkelingen in de uitzendbranche op een rij. Zo ben je als werkgever en als medewerker voorbereid op het nieuwe jaar.

De belangrijkste ontwikkelingen voor de uitzendbranche

Prinsjesdag staat in het teken van het welbekende koffertje met daarin de nieuwe plannen van het kabinet. Ook de arbeidsmarkt en de flexbranche zijn in die plannen opgenomen. Er verandert het een en ander in de flexmarkt. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de uitzendbranche voor bedrijven en medewerkers.

#1 Het minimumloon gaat omhoog

Met de hoge inflatie is een hoger loon een grote wens die leeft. En daar stemt het kabinet mee in. Het minimumloon stijgt namelijk met 10,15% per 1 januari 2023. Waar het kabinet eerder bekend maakte dat het loon met stappen van 2,5% zou stijgen, is het nu in één keer een grote sprong.

Ook de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon stijgen. Zo hebben mensen met AOW, in de bijstand of met Wajong eveneens profijt van deze maatregel.

 

#2 De reiskosten- en thuiswerkvergoedingen stijgen

De onbelaste reiskostenvergoeding ligt momenteel op €0,19 per kilometer. Met de brandstofprijzen die de pan uit zijn gestegen, besluit het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen. De maximale vergoeding wordt in 2023 €0,21 per kilometer en in 2024 €0,22 per kilometer. Ook de onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt. Waar je nu nog (onbelast) €2,- per dag krijgt bij een dagje thuiswerken, is dat volgend jaar €2,13. Als werkgever mag je per werkdag maar één van de twee vergoedingen uitkeren.

 

#3 De inkomstenbelasting gaat omlaag

Een ander onderdeel van de plannen van het kabinet om werken meer te belonen, is de daling van de inkomstenbelasting. Dit is dan ook een van de belangrijke ontwikkelingen in de uitzendbranche waarmee medewerkers netto meer loon overhouden. Zo loopt de 1e belastingschijf vanaf volgend jaar tot €73.071 in plaats van de €69.398 dit jaar. Verder loopt het percentage belasting dat je moet betalen terug. Waar je dit jaar nog 37,07% belasting betaalt over je inkomsten, wordt dat vanaf 2023 een percentage van 36,93%.

 

#4 Er komt een certificeringsplicht voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus moeten laten zien dat zij zich aan de regels houden. Onder andere het uitbetalen van de lonen en de belastingbetaling moeten piekfijn in orde zijn. Om verder een certificaat in handen te krijgen, moeten uitzendbureaus een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van €100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Het verplichte certificeringsstelsel geldt naar verwachting vanaf 2025.

 

#5 Er is meer STAP-budget beschikbaar

Het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie) is in maart dit jaar voor het eerst in het leven geroepen. Alle werkenden kunnen €1.000 aanvragen om een opleiding te volgen. Het doel van deze maatregel: mensen de mogelijkheid geven hun positie in de arbeidsmarkt te versterken. Het potje voor het budget was iedere twee maanden razendsnel leeg. Volgend jaar kunnen nog meer mensen de schoolbanken in: er wordt €500 miljoen extra vrijgemaakt.

Een gedeelte van dat bedrag is voor de groep mensen met maximaal een mbo-4 diploma, aangezien zij vaak buiten de boot vielen bij het aanvragen van het budget.

 

#6 De 30%-regeling voor kennismigranten wordt aangepast

Er zijn tal van andere ontwikkelingen in de uitzendbranche. Een daarvan is de verandering van de 30%-regeling voor kennismigranten. Wanneer een werkgever een buitenlandse medewerker in dienst neemt, mag hij kosten vergoeden (bijvoorbeeld voor de kosten van de verhuizing naar Nederland). Het onbeperkt onbelast vergoeden is echter voorbij. Bovendien moeten werkgevers bij de Belastingdienst aangeven hoe ze de kosten willen vergoeden.In de regeling zijn twee opties: de werkgever vergoedt de daadwerkelijke kosten belastingvrij of hij vergoedt 30% belastingvrij van het loon waarbij het niet nodig is aan te geven welke kosten de werknemer heeft gemaakt. Voor de tweede optie komt in 2024 een maximum belastingvrij bedrag, namelijk de Balkenendenorm. In 2023 is die €223.000 op jaarbasis.

Een betere balans tussen vaste en flexibele contracten

Andere ontwikkelingen in de uitzendbranche die het kabinet graag ziet is onder andere een goed functionerende arbeidsmarkt. Onderdeel daarvan is een betere balans tussen vaste en flexibele contracten. Nu lopen werkenden namelijk nog risico bij flexcontracten, volgens het kabinet. Wat de precieze plannen zijn om dit punt aan te pakken is nog niet duidelijk. Een voorstel is oproepcontracten afschaffen en vervangen met een basiscontract. In zo’n contract staat hoeveel uren je werkt en hoeveel salaris je krijgt.

 

Ik ben op zoek naar werk.

 

Leave a Reply

Chat openen
Hallo 👋 Wij zijn ook op WhatsApp bereikbaar. Stuur ons gerust een berichtje bij vragen of interesse in een van onze vacatures.